نشست صميمانه شهردار منطقه با شوراي دانش آموزي دبيرستان نيكپور يزد...

در آستانه ايام ا... دهه فجر:

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک در اين جلسه مهندس كشفي ضمن خير مقدم و خوش آمد به اعضاي جلسه با بيان خاطراتي از حماسه بزرگ ايام ا... دهه فجر و ورود خاطره انگيز بنيانگذار جمهوري اسلامي به كشور، خواستار زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهيدان انقلاب و جنگ گرديد.در اين جلسه رئيس شوراي دانش آموزي و مديريت دبيرستان، توضيحاتي در خصوص فضاي آموزش عنوان نموده و خواستار توجه شهرداري به پارك مجاور دبيرستان و آسفالت كوچه هاي مجاور شد كه مدير منطقه دستور مساعدت در موارد فوق را صادر نمود.شايان ذكر است در سال جاري، شهرداري منطقه يك نسبت به بازپيرايي محيط اطراف مدارس منطقه، فعاليتهاي مطلوبي را انجام داده است.