میثم طالبی بعنوان رئیس جدید اجرائیات منطقه یک انتخاب و مشغول بکار شد

میثم طالبی بعنوان رئیس جدید اجرائیات منطقه یک انتخاب و مشغول بکار شد

 به گزارش روابط عمومی منطقه یک و در راستای خدمت هرچه بیشتر به شهروندان این منطقه و با هماهنگی های انجام شده،میثم طالبی بعنوان رئیس اجرائیات منطقه یک منصوب و از زحمات سعیدرضا زینلیان تقدیر بعمل آمد.در جلسه ای که به همین منظور در سالن جلسات منطقه یک تشکیل گردید مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن تشکر از کلیه پرسنل واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه یک،یکی از سخت ترین مشاغل موجود در شهرداری را واحد اجرائیات قلمداد نمود و بر برخورد جدی با کسانیکه حقوق شهروندان را در خصوص ساخت و ساز ها رعایت نمی کنند تأکید گردید.