مهار آب های سطحی راهی برای کاهش خطرات احتمالی

مهار آب های سطحی راهی برای کاهش خطرات احتمالی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد :به نقل از طیبی مسئول عمران منطقه اجرای عملیات لوله گذاری سطح منطقه برای دفع آب های سطحی به طول 126متر و حفر 65حلقه چاه جذبی درحال اجرا می باشد.

دهقان مدیر منطقه یک خاطر نشان ساخت لوله گذاری و دفع آب های سطحی ازجمله برنامه هایی است که با هدف کاهش خطرات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است .

وی افزود. عملیات لوله گذاری و هدایت آب های سطحی یکی از برنامه های اساسی این شهرداری می باشد و هدف از اجرای این پروژه جمع آوری ،هدایت،ودفع آب های سطحی برای رفاه وآسایش شهروندان و توسعه زیرساخت های شهری است که با اجرای این عملیات علاوه بر رفع مشکلات شهروندان ، بیشترین نقاط حادثه خیز و چالش ساز دراین رابطه مهار خواهدشد.