منطقه يك شهرداري پيشرو در سواد آموزي

منطقه يك شهرداري پيشرو در سواد آموزي

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، جلسه هم انديشي مسئولين اداره آموزش و پرورش ناحيه يك و شهرداري منطقه در خصوص مسائل مربوط به سواد آموزي تكميلي شهروندان منطقه يك در دفتر كار مدير منطقه برگزار گرديد .

به نقل از حميد ميرقلي مسئول روابط عمومي منطقه يك ، پس از بررسي اقدامات مؤثر شهرداري منطقه در سال جاري و تاكيد بر سواد آموزي شهروندان با در نظر گرفتن احقاق حقوق شهروندي آمادگي شهرداري منطقه يك در اين خصوص اعلام گرديد .

خاطر نشان مي سازد با توجه به فعاليتهاي شهرداري منطقه يك در سالهاي گذشته توسط معاون وزير و رئيس سازمان سواد آموزي كشور با اهداء لوح سپاس تقدير بعمل آمده بود .