مسدود نمودن درب غیرمجاز بر روی ملک شهرداری

مسدود نمودن درب غیرمجاز بر روی ملک شهرداری

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری درب غیرمجازی که بر روی ملک شهرداری باز شده بود بر اساس درخواست منطقه از دادسرای عمومی و حکم صادره با همکاری کلانتری 13 شهید رجائی مسدود شد.

گفتنی است چندی پیش احدی از کسبه بلوارشهید صدوقی که ملکش در همجواری ملک شهرداری قرار داشت با بازنمودن درب قصد تصرف ملک شهرداری را داشت که با مسدود نمودن درب مزبور از زمین شهرداری رفع تصرف شد.

مهندس کشفی مدیر منطقه یک شهرداری اظهار داشت با کسانی که قصد تصرف غیرقانونی املاک شهرداری را داشته باشند با همکاری مراجع قضائی و انتظامی با جدیت برخورد خواهد شد.