مراسم ترحيم فرزند آقاي صباغيان در منطقه يك برگزار شد


به نقل از واحد روابط عمومي منطقه يك شهرداري يزد و در پي درگذشت ناگهاني و تأسف بار نوجوان ناكام سعيد صباغيان فرزند آقاي صباغيان مسئول واحد كسب و پيشه منطقه يك مراسمي با حضور مسئولين شهرداري يزد و همكاران وي در مسجد غدير واقع در پارك غدير برگزار گرديد.