محوطه سازي بقعه سيد الصحرا و پياده روهاي اطراف آن در دستور كار شهردار منطقه يك قرار گرفت

محوطه سازي بقعه سيد الصحرا و پياده روهاي اطراف آن در دستور كار شهردار منطقه يك قرار گرفت

به گزارش روابط عمومي شهردراي منطقه يك، پياده رو سازي و بازپيرائي محوطه بقعه سيد الصحرا واقع در خيابان مطهري با صرف هزينه هاي بالغ بر يك ميليارد و پانصد ميليون ريال در حال انجام است.

مهندس سیدمهدی ميرباقري رئيس اداره فني و عمراني منطقه، با بيان اين مطلب افزود : بهسازي و مرمت پياده رو هاي اولويت دار در سطح منطقه كه بالغ بر 30 هزار مترمربع مي باشد در اولويت كاري گروه عمران منطقه يك قرار گرفته است .

در اين بازديد كه مدير منطقه يك حضور داشت ضمن بيان اين مطلب كه با توجه به رويكرد شوراي اسلامي شهر و نيز تأكيد مهندس عظيمي زاده شهردار يزد درخصوص روان سازي عبور عابرين پياده و توجه ويژه به بحث امور معلولين در روان سازي، مورد عنايت ويژه قرار گرفته و در مناطق سه گانه شهرداري براساس اولويت و نيز بهترين مصالح ساختماني در سال جاري به انجام خواهد رسيد.