طرح تکریم ارباب رجوع

در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، منطقه یک دست به اقداماتی جهت رفاه حال شهروندان گرامی  از جمله اقشار مسن و معلولین زده که به شرح زیر می باشد :

 

1-      راه اندازی آسانسور جهت سهولت در رفت و آمد معلولین و افراد مسن

2-      ایجاد رمپ معلولین

3-      راه اندازی کیوسک اطلاع رسانی

4-      ایجاد فضای مناسب جهت دسترسی به اخبار با ارائه تمام روزنامه های صبح

5-      راه اندازی سیستم پیام رسان در راستای راهنمایی مراجعین

6-      نصب تلویزیون جهت سرگرمی ارباب رجوع

7-      تاسیس واحد کنترل نظارت بر ساختمان در جهت کاهش رفت و آمد بین ادارات و سهولت مراجعین

8-      ایجاد صندوق نظر سنجی جهت ارائه پیشنهادات و انتقادات

9-      نصب منشور اخلاقی

10-   تشویق و تنبیه پرسنل در راستای گزارش های ارباب رجوع