كاهش تخلفات ساختماني در منطقه يك

كاهش تخلفات ساختماني در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به توضيحات مسئول واحد اجرائيات منطقه تخلفات ساختماني مخصوصاً (تخلف در كاربري غيرمجاز) كاهش چشمگيري در ماههاي اخير داشته است. ميثم طالبي مسئول واحد اجرائيات منطقه یک ضمن اعلام اين خبر افزود با توجه به حضور مأمورين شهرداري در واحد اجرائيات و برخورد به موقع با تخلفات ساختماني، كاهش قابل ملاحظه اي رخ داده است. وي افزود در 2 ماه گذشته بالغ بر 140 فقره پرونده به كميسيون ماده صد ارسال گرديده كه احكام صادره قطعي شده در حال اجرا مي باشد.

شايان ذكر است از ابتداي سال جاري تاكنون بيشتر از 15 پلمپ واحدهاي آپارتماني و 6 مورد پلمپ واحدهاي تجاري و 1 مورد پلمپ كاربري غيرمجاز در منطقه یک صورت گرفته است كه مراحل اجرايي و قضايي خود را مي گذراند.