كاهش تخلفات ساختماني در سطح منطقه يك

كاهش تخلفات ساختماني در سطح منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي مسئول واحد اجرائيات ، تخلفات ساختماني در سطح منطقه يك در ماههاي اخير به نحو چشمگيري كاهش داشته است . وي با بيان اين مطلب كه از ابتداي سال گذشته تاكنون 7 مورد تخريب ساختمان هاي غير مجاز براساس آراء قطعي شده كميسيون ماده صد در سطح منطقه يك داشته ايم خاطر نشان كرد با توجه به اقدامات اخير صورت گرفته درخصوص تسهيل در امر صدور پروانه ساختمان و مراجعات همشهريان عزيز به واحد فني شهرداري منطقه و افزايش درخواست صدور پروانه ساختمان و آگاهي شهروندان از برخورد قاطع شهرداري با متخلفان ساختماني در كاربريهاي غيرمجاز اين روند همچنان رو به كاهش است.

شايان ذكر است در روزهاي اخير شهرداري منطقه ، 1 مورد تخريب ساختمان غيرمجاز و 4 مورد پلمپ فعاليتهاي اقتصادي در كاربري هاي غيرمجاز را داشته است .