قدرداني اهالي محله سردوراه از شوراي اسلامي شهر ، شهردار و مدير منطقه يك

قدرداني اهالي محله سردوراه از شوراي اسلامي شهر ، شهردار و مدير منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، اهالي محله قديمي سردوراه يزد با نصب بنر از تصميمات و اقدامات اخير شهرداري يزد در خصوص اتمام فعاليتهاي عمراني در سطح محله خود تشكر و قدرداني نمودند .

حميد ميرقلي رئيس اداره روابط عمومي منطقه ضمن اعلام اين خبر افزود درجلسه اي كه به همين منظور در دفتر كار مهندس كشفي مدير منطقه يك تشكيل شد وي ضمن خير مقدم به شهروندان قدر شناس محله سردوراه افزود نگاه عدالت محور در توزيع عادلانه بودجه تخصيصي عمراني منطقه و نيز توجه ويژه به بافت مركز محلات قديمي از تاكيدات مهندس عظيمي زاده شهردار محترم يزد و شوراي اسلامي شهر است كه در ماههاي اخير در اين محله با پيگيري اهالي به اتمام رسيده است .

 شايان ذكر است شهرداري منطقه يك در سالهاي گذشته نيز نسبت به زيرسازي ، آسفالت ،ايجاد پاركينگهاي درون محله اي و بازپيرائي پاركها در محلات مختلف شهر از جمله محله نصر آباد ، سيد الشهداء ، جنت آباد و ... اقدامات مؤثري انجام داده است .