فعاليتهاي واحد خدمات شهري منطقه يك در ايام پاياني سال 94 با شعار" باشهري آراسته به استقبال بهار برويم "

فعاليتهاي واحد خدمات شهري منطقه يك در ايام پاياني سال 94 با شعار" باشهري آراسته به استقبال بهار برويم "

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، طي جلسه اي كه با پيمانكاران منطقه ( سامانده كوير ، دهكده سبز پوش ) انجام شد اقداماتي از قبيل شستشوي سنگ جداول و معابر ، المانهاي شهري ، جمع آوري خاك و نخاله ها در زمين هاي بلا صاحب ، شستشوي ايستگاه گاري ها ، رفت و روب و همچنين رسيدگي به وضعيت ظاهري و پوشش كارگران بطور برنامه ريزي دقيق شروع شده و تا پايان فروردين 1395 ادامه خواهد داشت.

جعفر رضا نژاد مسئول واحد خدمات شهري اظهار داشت با طرح هايي جديد از خدمات شهري منطقه يك در خصوص فرهنگ سازي و آموزش به شهروندان بتوانيم شهري زيبا وآراسته داشته باشيم .

     وي ابراز اميدواري كرد با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و هماهنگي هايي كه انجام دادند با تلاش كاركنان خدمات شهري ضمن رضايت شهروندان گرامي بتوانيم از ميهمانان نوروزي استقبال شايسته اي به عمل آوريم .

    درپايان جلسه ،مهندس كشفي ضمن تشكر از تمامي خدمتگزاران واحد خدمات شهري ازحمايتهاي بي دريغ   مهندس عظيمي زاده شهردار محترم يزد قدرداني نمود .