عیادت مدیر منطقه یک از جانباز جنگ تحمیلی...


به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک مهندس کشفی مدیر منطقه به اتفاق جمعی از همکاران خود از سرهنگ سرافراز سیدعلی فقیه زاده که در بستری بیماری است عیادت نمود.در این جلسه مدیر منطقه از تلاشهای شبانه روزی نامبرده در جهت تحقق پروژه های عمرانی در سطح ناحیه امام شهر تقدیر و تشکر نمود و برای سلامتی و بهبودی کامل ایشان دعا نمود.