عنوان خبر : تخريب ساختمان مسكوني بدون پروانه در منطقه يك

عنوان خبر : تخريب ساختمان مسكوني بدون پروانه در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و با عنايت به تاكيد شهردار محترم يزد در خصوص اجراي احكام تخريب كميسيون هاي ماده صد، حكم تخريب منزل مسكوني در منطقه يك به اجراء درآمد. ميثم طالبي مسئول واحد اجرائيات منطقه، ضمن اعلام اين خبر افزود با توجه به شكايت متعدد از مالك ساختمان مذكور و قطعي شدن حكم تخريب توسط كميسيون ماده صد با همكاري يگان نيروي انتظامي مستقر در شهرداري يزد، واحد اجرائيات، عمران و خدمات منطقه و نيز نمايندگان اداره حقوقي و بازرسي و مسئول اجراي احكام منطقه، اين حكم در تاريخ 14/07/94 به مرحله اجراء درآمد. وي ضمن تشكر از همكاري نهادهاي قضايي و انتظامي و نيز همكاران شهرداري در واحدهاي مختلف، خاطر نشان ساخت از ابتداي سال جاري تاكنون 9 مورد تخريب قطعي و 34 مورد اجراي رعايت گذربندي و حذف رمپ و ساير تخلفات به مرحله اجراء درآمده است.