عملیات پیاده رو سازی بلوار شهید مطهری و بلوار شهید پاکنژاد

عملیات پیاده رو سازی بلوار شهید مطهری و بلوار شهید پاکنژاد


عملیات پیاده رو سازی بلوار شهید مطهری و بلوار شهید پاکنژاد

به گزارش روابط عمومی  منطقه یک شهرداری یزد: به نقل از مسئول عمران منطقه  عملیات پیاده رو سازی بلوار مطهری و بلوار شهید پاکنژاد با مبلغ تقریبی 625000000 ربال و متراژ 5000 متر مربع شروع شد .

اجرای این عملیات اعم از برچیدن سنگ جدول ها و کف فرش های فرسوده ،نصب سنگ جدول جدید ،اجرای موزائیک فرش و اجرای شیب بندی صحیح از مواردی که دراین پروژه ؛ با پیشرفت 20%  درحال اجرا  می باشد.

دکتر دهقان مدیر منطقه ضمن تقدیرو تشکر از عوامل واحد عمران منطقه افزودند . هدف شهرداری از این گونه فعالیت ها در راستای هرچه بیشتر عبور ومرور آسان تر جهت آسایش هر چه بیشتر شهروندان علی الخصوص شهروندان معلول می باشد .

در این عمیلات رعایت استانداردهای لازم جهت تردد معلولین توان خواهان  واجرای موانع ترافیکی ، رفع موانع کوتاه و بلند درمسیر از جمله این اهداف است که در این دو پروژه مد نظر قرار گرفته است .