عملیات فاز دوم پیاده روسازی واقعدر بلوار جمهوری

عملیات فاز دوم پیاده روسازی واقعدر بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومی منطقه یک  عملیات اجرایی پیاده رو سازی ( فاز دوم) حد فاصل تقاطع خیابان وکیل به سمت پل حکیمیان در دست  اقدام می باشد .

به گزارش مسئول اداره فنی و عمرانی منطقه ، اجرای فاز دوم پیاده روسازی مسیر مذکور با مساحتی بالغ بر 5000 مترمربع درحال انجام میباشد که شامل 5000 مترمربع موزائیک فرش ، 1200 مترمربع  طول جدولگذاری ،باغچه سازی و جابجایی تاسیسات و با پیشرفت کار در حد 70% در دست اقدام می باشد.

با توجه به روند بسیار خوب اجرائی ، عملیات تکمیل فاز دوم تا پایان بهمن ماه صورت خواهد گرفت ضمناً یک خط مسیر دوچرخه سوار در مجاورت پیاده رو فوق حد فاصل پل شهید حکیمیان تا تقاطع وکیل در حال اجرا می باشد که امید است با تکمیل دتایل های اجرایی تا پایان سال 96 قابل بهره برداری باشد .