عملیات عمرانی آخرین فاز بلوار شهدای آزاده در منطقه شهرک علوم پزشکی امامشهر آغاز گردید...

پس از سالها انتظار و پیگیری مردمی

مهندس میرباقری رئیس اداره عمران و شهرسازی منطقه در بازدیدی که که به همین منظور و به اتفاق مدیر منطقه یک، مدیر امور عمرانی شهرداری یزد و کارشناسان مربوطه انجام گردید، حجم عملیات عمرانی پروژه فوق را شامل تهیه و نصب سنگ جدول به طول هزار متر، عملیات 15 هزار مترمربع زیرسازی و در نهایت 15 هزار مترمربع آسفالت را عنوان کرد که هزینه ای بالغ بر 3.000.000.000 ریال را شامل خواهد شد.مهندس کشفی در این بازدید ضمن تشکر از معاونت عمرانی شهرداری و کارشناسان مربوطه در تسریع  عملیات عمرانی بلوار شهدای آزاده و دقت در کنترل کیفی و کمی آن تأکید نمود و از زحمات همکاران خود در شروع بموقع پروژه های عمرانی در سال جاری تقدیر نمود.خاطر نشان می سازد عملیات آخرین فاز بلوار شهدای آزاده بعلت عدم مشکل پذیرش کاربری های موجود با وقفه چندین ساله روبرو گردیده بود که با دستور ویژه شهردار مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد در اولویت کاری منطقه یک قرار گرفت