عمليات بازپيرائي پارك سردوراه

عمليات بازپيرائي پارك سردوراه

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از مسئول عمران منطقه  ، بازپيرايي پارك سردوراه واقعدر بلوار شهيد پاكنژاد حداكثر تا پايان آذرماه قابل بهره برداري ميباشد .

در بازديدي كه به همين منظور توسط مهندس سلماني مدير منطقه يك انجام گرديد مهندس عليخاني اعلام نمود مساحت اجرايي پارك بالغ بر 1500 مترمربع بوده كه شامل  جدول گذاري  ، كف سازي ، حصاركشي ، تكميل روشنايي و آماده سازي مسير پياده روي شهروندان ميباشد كه بالغ بر چهارميليارد ريال هزينه در برداشته كه عمليات اجرايي آن حدود 90% تكميل و بقيه عمليات در حال انجام ميباشد .