طلسم اتمام عملیات عمرانی و آزادسازی میدان معلم شکسته شد


باتوجه به عدم آزادسازی دو پلاک باقیمانده در میدان معلم،اجرای میدان اصلی آن با تاخیرروبروشده بود که باپیگیری  شورای محترم اسلامی شهر،شهردارمحترم یزد و همکاری شرکت  آب منطقه ای استان یزد و مالکین در مسیر،در آخرین روزهای سال 1390عملیات آزادسازی از طرف منطقه یک شهرداری انجام و متعاقب آن عملیات عمرانی شامل اجرای راستگردها از طرف میدان به بلوارهای اطراف واجرای میدان معلم توسط سازمان عمران شهرداری پایان پذیرفت.

به گفته مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه یک،این زیرگذر و میدان در تاریخ 08/08/1388 به بهره برداری رسیده و باتوجه به توضیحات فوق اتمام عملیات عمرانی آن با آزادسازی مذکور به اتمام رسید.