طرح جایگزینی گل به جای زباله

طرح جایگزینی گل به جای زباله

به گزارش روابط عمومی منطقه یک یزد : طرح جایگزینی گل به جای زباله  به همت  واحدخدمات وشهروندان درسطح منطقه آغاز شد.

میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیروتشکرازشهروندان محترم و عوامل خدمات شهری که دراین طرح همکاری داشتند. افزود، برای  حفظ سلامت شهروندان وجلوگیری از دپو زباله دربعضی از معابر و تقاطع ها وزمین های بلاصاحب این طرح اجرا شد تا بتوان شهروندان را تشویق به رعایت هرچه بیشترمسائل بهداشتی ونسبت به گذاشتن زباله های خود درب منازل وکمک به زیبا سازی چهره شهر نمود.