طرح تعويض وسايل بازي در پاركهاي اصلي منطقه يك آغاز شد...

با همكاري سازمان پاركها و فضاي سبز

به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري يزد با توجه به دستور ويژه مهندس عظيمي زاده شهردار يزد در خصوص رسيدگي به پاركها ي بزرگ مناطق 3 گانه شهرداري يزد و با هماهنگي انجام شده با سازمان پاركها و فضاي سبز يزد طرح تعويض وسايل فرسوده بازي كودكان در پاركهاي بزرگ منطقه يك به اتمام رسيد.

مهندس ميرباقري رئيس اداره عمران و شهرسازي منطقه يك در توضيحاتي كه در جلسه هماهنگي واحد عمران با سازمان پاركها ايراد نمود از تلاش مدير منطقه و مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز و نماينده ايشان در منطقه يك تقدير و تشكر نمود و خوشحالي خانواده هاي يزدي را خاطر نشان ساخت.

شايان ذكر است پاركهاي غدير ، سجاد ، نرگس ، پارك حاشيه اي دروازه قرآن و حاشيه مسيل خيابان ايرانشهر از جمله موارد اجراء اين طرح مي باشد.