صدور بیش از 100 مورد مجوز موافقت اصولی در شهرداری منطقه یک

در راستای طرح تسریع در صدور پروانه ساختمانی و تحقق مصوبات شورای اسلامی شهر

مهندس علی نوری رئیس اداره شهرسازی و معماری منطقه یک در گفتگو با روابط عمومی شهرداری منطقه با بیان این مطلب که منطقه یک شهرداری در صدور موافقت اصولی پروانه ساختمان پیشگام بوده و تاکنون بیش از 100 مورد موافقت اصولی و 200 مورد پروانه ساختمان در سال جاری داشته ایم  هدف از اجرای این طرح را تسریع در روند صدور پروانه و تسریع در امور  مراجعه کنندگانی دانست که تقاضای اخذ مجوز ساخت و ساز دارند به نحوی که در صورت اخذ مجوز موافقت اصولی تا یکسال مشمول افزایش احتمالی عوارض شهرداری و ... نخواهند شد .

وی خاطرنشان کرد در پی مصوبات شورای اسلامی شهر در تاریخ 90/08/04 مرحله جدیدی از خدمت رسانی شهرداری آغاز گردید . هر چند به گفته وی با توجه به نوپا بودن این حرکت و اشکالاتی که بعضاً در سیستم الکترونیکی شهرداری در قبول داده های ورودی بوجود می آید و لیکن آینده روشنی در بسترسازی و ورود بخش خصوصی در جهت صدور کامل پروانه ساختمان ،  اخذ فیش عوارض و جرائم ،  جواب نقل و انتقال املاک و ... پیش بینی می گردد . به گفته روابط عمومی شهرداری منطقه یک تاکنون دو دفتر کارگزاری در سطح منطقه یک افتتاح و مشغول بکار و خدمات رسانی به مراجعه کنندگان هستند .