شکست سنگین تیم والیبال آتش نشانی در برابر منطقه یک شهرداری

شکست سنگین تیم والیبال آتش نشانی در برابر منطقه یک شهرداری

در ادامه مسابقات والیبال جام رمضان در سطح مناطق و سازمانهای شهرداری یزد،تیم والیبال منطقه یک در دومین بازی خود با شکست تیم آتش نشانی،راه را برای پیروزی های بعدی خود هموار ساخت.

به نقل از حمیدمیرقلی مسئول امور اداری و روابط عمومی شهرداری منطقه با همت و تلاش قابل تقدیر بازیکنان منطقه دومین پیروزی این تیم در برابر بازیکنان توانمند آتش نشانی یزد که به عنوان مدعی این دوره قلمداد می شود،بدست آمد.نقطه قابل توجه در این بازی حضور تمام عیار مدیر منطقه یک و همکاران ایشان در سالن شهید عاقلی نژاد بود.

شایان ذکر است بازدید سرزده مهندس عظیمی زاده شهردار یزد و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری و هیأت همراه با تشویق تیم های حاضر،شور و نشاط فراوانی را در ساعات برگزاری مسابقات به دنبال داشت.