شهردار منطقه یک از اهالی محل عذرخواهی نمود ...

در پی تأخیر در اجرای طرح تقاطع شهید عابدی و شیخ کلینی :

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با توجه به حضور اهالی و کسبه خیابان شهید عابدی و شیخ کلینی در دفتر شهردار ، مهندس کشفی از عدم تحقق اجرای این طرح عذرخواهی نمود .

ولی خاطر نشان ساخت با توجه به تغییرات کلی اعمال شده در طرح اولیه و پیش بینی باز نمودن بلوار 17 شهریور در تقاطع شیخ کلینی و شهید عابدی و نیز تأخیر در ابلاغ آن به منطقه ، اجرای این طرح به سال آینده موکول گردید .

در این جلسه مهندس میرباقری ضمن توضیحات فنی درخصوص اجرای این طرح که با توجه به حساسیت مکانی آن و بحث ترافیک سنگین بلوار 17 شهریور ، می بایست پس از تصویب شورای ترافیک در اختیار منطقه قرار گیرد آمادگی این منطقه را جهت اجرای سریع این طرح پس از ابلاغ نهایی اعلام نمود .

خاطرنشان می سازد شهرداری منطقه یک در سال جاری بیش از 5 اصلاح هندسی و 3 احداث میدان و 7 هزار متر پیاده روسازی داشته است .