نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهردار منطقه

محمدعلی سلمانی ندوشن                   

 

مدیر منطقه

 

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پیش از آغاز

      آنچه که دراین قسمت ازنظر بینندگان عزیز سایت می گذرد گزیده ای از تقدیرنامه ها و تشویق مسئولین و مردم عزیز نواحی مختلف منطقه یک است که به پاس قدرشناسی از زحمات طاقت فرسا و شبانه روزی پرسنل خدوم و زحمت کش منطقه یک شهرداری یزد می باشد.

      قدرمسلم آنکه اگر همکاری،همدلی و تلاش بی وقفه همه همکاران و عزیزان خدمتگذار در این منطقه نبود، این مهم حادث نمی گردید.

     اینجانب ضمن تشکر از مسئولین محترم و شهروندان عزیز منطقه که ولی نعمتمان ما هستند،  به سهم خود از یکایک پرسنل وظیفه شناس و زحمتکش منطقه تقدیر وقدردانی می نمایم.

     امیدوارم بتوانیم با استفاده از پتانسیل موجود وآنچه در بضاعت منطقه است در سال جدید خدمت رسانی خودرا درجهت تحقق شعار دیرینه شهرداری(خدمت بی منت آرمان ماست) به معنی واقعی به منصۀ ظهور برسانیم.

 

وظايف:
- انجام امور مربوط به خدمات شهري واهتمام درتامين نيازمنديهاي اهالي از طريق پاكسازي محيط.
- جلوگيري ازهرگونه فعاليتهايي كه مغاير بامقررات شهرداري است.
- انجام اقدامات عمراني درمعابر واحداث اماكن عمومي مورد نياز منطقه ازقبيل رختشويخانه،توالت هاي عمومي، زباله ريزهاي بهداشتي و پاركهاي محلي تا پنج هزار متر مربع ونظاير آن درحد اختيارات مصوب تفويض شده.
- لكه گيري آسفالت معابر محدوده منطقه وتعمير ومرمت پلها، جداول، رفوژها وپياده سازي وديواركشي زمينهاي باير وهمچنين تعمير ساختمانها واماكن عام المنفعه واقع درمحدوده منطقه.
- كوشش درجلب همكاري مردم وشوراهاي محلي وسازمانهاي خدماتي دولتي وخصوصي
- اقدام به صدور پروانه ساختماني وتعميراتي وپايان كار باتوجه به مقررات شهرسازي ودستورالعملهاي صادره.
- نظارت برعمليات ساختماني درمحدوده منطقه باتوجه به مقررات مصوب ودستورالعملهاي شهرسازي.