شهرداري منطقه يك آماده جوابگويي به ارباب رجوع در ساعات غير اداري...

با توجه به نزديك شدن روزهاي پايان سال:

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و بر اساس دستور شهردار محترم مبني بر جوابگويي به شهروندان در خصوص مراجعات به شهرداري، همكاران منطقه يك روزهاي دوشنبه در خارج از ساعات اداري جوابگوي شهروندان محترم مي باشند. حميد ميرقلي سرپرست امور اداري شهرداري منطقه يك، ضمن اعلام اين خبر خاطر نشان ساخت در صورت نياز به جوابگويي و تكريم ارباب رجوع، از اول اسفند ماه به صورت تمام وقت، كليه دواير شهرداري آماده پاسخگويي خواهند بود.