شهرداري منطقه يك، نهاد برتر سوادآموزي شناخته شد

شهرداري منطقه يك، نهاد برتر سوادآموزي شناخته شد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به همكاري اين منطقه با اداره آموزش و پرورش استان و معاونت سوادآموزي و نيز تعامل با اداره آموزش و پرورش ناحيه يك، شهرداري منطقه يك به عنوان نهاد برتر در سطح شهرستان يزد در امر سوادآموزي شناخته شد. حميد ميرقلي ضمن تاييد اين مطلب اذعان داشت با توجه به ارسال ليست كارگران كم سواد و بي سواد در واحدهاي مختلف شهرداري و شناسائي آنها، كلاس هاي بازآموزي خارج از ساعات اداري در منطقه يك تشكيل و نسبت به اين وظيفه خطير كه تاكيد حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري است اقدام مؤثر صورت پذيرفت.

شايان ذكر است به همين مناسبت از مهندس كشفي شهردار منطقه يك با لوح تقدير و تنديس مراسم در جلسه اي كه با حضور استاندار يزد و مدير كل آموزش و پرورش و مسئولين استاني تشكيل شد تقدير بعمل آمد.