شروع مجدداً عملیات روکش آسفالت در سطح منطقه یک


به گفته مهندس میرباقری معاون عمرانی شهرداری منطقه یک عملیات روکش آسفالت معابر اصلی آغاز گردید . وی پیش بینی کرد در صورتی که مشکل خاص جهت تأمین مصالح اولیه آسفالت پیش نیاید تا اواخر اسفند ماه حدود 50 هزار متر مربع از سطح معابر اصلی و کوچه های منطقه روکش آسفالت خواهد شد . شایان ذکر است در ماه گذشته نیز معبر اصلی محله اهرستان که یکی از قدیمی ترین محلات شهر یزد می باشد با مساحت تقریبی 13 هزار متر مربع روکش آسفالت گردید .