شروع فصل جديد عمليات عمراني در سطح منطقه يك

شروع فصل جديد عمليات عمراني در سطح منطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از رئيس اداره عمران منطقه فصل جديد عمليات عمراني در منطقه يك آغاز گرديد .

مهندس كشفي مدير منطقه  يك در بازديدي كه به همين منظور از چگونگي روند اجرائي  پروژه هاي عمراني و پيشرفت آنها در سطح منطقه انجام داد از تلاشهاي بي وقفه مهندس عليخاني وهمكاران خود در واحد عمران منطقه تشكر و قدرداني نمود .

مهندس عليخاني ضمن ارائه گزارش از روند فعاليتهاي عمراني نيم سال اول 95 عنوان كرد تعداد 20 فقره مناقصه در شش ماهه نخست برگزار گرديده و شركتهاي مذكور در خصوص زيرسازي ، نصب سنگ جدول ، پخش آسفالت، بازپيرائي پاركها ، پياده رو سازي وحصاركشي زمينهاي افتاده كارخود را شروع كرده و تقريباً با پيشرفت 75 درصدي مشغول ادامه فعاليتها هستند و با عنايت به ابلاغيه بودجه 95 در نيم سال دوم ادامه برگزاري مناقصات در خصوص آسفالت كوچه هاي زير شش متر ، بازپيرائي پارك توحيد ، پياده روسازي بلوار شهيدعابدي و شهيد صدوقي و  بازپيرايي فاز اول پارك سردوراه تا چند روز آينده به پايان خواهد رسيد و فصل جديد فعاليتهاي عمراني آغاز خواهد شد .

شايان ذكر است از ابتداي سال جاري تاكنون به ميزان 104000 مترمربع زيرسازي و آسفالت و نيز 75000 مترمربع روكش آسفالت ، 3940 مترنصب سنگ جدول ، 8500 مترمربع پياده روسازي در سطح منطقه يك انجام گرديده است .