شروع فاز دوم پیاده رو سازی خیابان انقلاب

شروع فاز دوم پیاده رو سازی خیابان انقلاب

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد :به نقل از طیبی مسئول عمران منطقه جهت بهبود هرچه بیشترعبورومرورشهروندان فاز دوم این پروژه به متراژتقریبی  2500متر مربع  و مبلغ   2930000000 ریال درحال اجراء می باشد.