شروع عملیات پیاده روسازی باند جنوبی بلوار جمهوری

شروع عملیات پیاده روسازی باند جنوبی بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومی منطقه یک ، عملیات پیاده رو سازی باند جنوبی بلوار جمهوری آغاز شد .

   به گفته مدیر واحد عمران منطقه ، این عملیات واقع دربلوار جمهوری ، حدفاصل بلوارمطهری تا انتهای مجموعه ی افشار تحت عنوان فاز سوم بلوار جمهوری آغاز شده است .

کاظم علیخانی در ادامه افزود : محل تامین هزینه پروژه فوق از اعتبارات عمرانی منطقه بوده و شامل خاکبرداری ، تسطیح ، تراکم ، شن ریزی و اجرای کفسازی می باشد . وی خاطر نشان کرد فاز یک و دو پیاده رو سازی بلوار جمهوری در باند شمالی  قبلاً آغاز و هم اکنون در مراحل پایانی و آماده ی بهره برداری می باشد .

شایان ذکر است در اعتبارات سال جاری فاز سوم و چهارم پیاده رو سازی بلوارمذکور پیش بینی شده که با اعتباری بالغ بر  3 میلیارد ریال در دست  اجرا می باشد .