شروع عمليات پروژه سرويس بهداشتي پارك چهارده معصوم

شروع عمليات پروژه سرويس بهداشتي پارك چهارده معصوم

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، عمليات احداث سرويس بهداشتي پارك چهارده معصوم امام شهر با حضور مدير منطقه يك و هيئت امناء ‌مسجد چهارده معصوم آغاز گرديد . مهندس حاجي رضايي رئيس اداره فني و عمران منطقه يك ضمن اعلام اين خبر افزود احداث سرويس هاي بهداشتي در سطح منطقه يكي از وظايف شهرداري ميباشد كه وجود اين مهم در كنار مجموعه پارك ، مسجد و ساخت و سازهاي تجاري كار مهم و اساسي خواهد بود . شايان ذكر است در اين مراسم مدير منطقه يك ، كارشناسان واحد عمران و جمعي از اهالي حضور داشتند كه از فعاليتهاي منطقه يك در سطح ناحيه امام شهر تقدير بعمل آمد .