شروع عمليات عمراني فاز دوم پياده رو سازي بلوار نواب صفوي

شروع عمليات عمراني فاز دوم پياده رو سازي بلوار نواب صفوي

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، با اختصاص اعتباري به مبلغ يك ميليارد و چهار صد ميليون ريال عمليات عمراني فاز دوم پياده رو سازي بلوار نواب صفوي آغاز گرديد .مهندس ميرباقري رئيس اداره فني و عمراني ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت  به منظور همسطح سازي پياده روها و تسهيل دررفت و آمد عابرين پياده ، علي الخصوص معلولين ، عمليات پياده روسازي به مساخت 2500 مترمربع و با هزينه اي بالغ بر1/400/000/000 ريال ( يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال ) آغاز و در حال انجام است .عمليات عمراني فوق شامل تخريب و جمع آوري موزائيك و آسفالت قديمي ، اجراي شفته آهك و نصب سنگ جدول ، مفروش نمودن آن با كفپوش بتني و يك رديف موزائيك مخصوص جهت عبور نابينايان ميباشد .

مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن بازديد از پروژه هاي پياده رو سازي در سطح منطقه به پيمانكار اعلام نمود، جهت رضايت حال شهروندان و كسبه محترم مي بايست كارپياده روسازي در دو شيفت كاري صورت پذيرد و ضمنا از همراهي و صبر و حوصله همشهريان عزيز در طول اجراي پياده روسازي سپاس و قدرداني نمود .

شايان ذكر است شهرداري منطقه يك در سال گذشته نيزجهت تكميل فاز يك پياده روسازي اين معبر هزينه اي بالغ بر3 میلیارد ريال انجام داده است .