شروع عمليات بازپيرائي پارك شاهد امامشهر يزد

شروع عمليات بازپيرائي پارك شاهد امامشهر يزد

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از مسئول عمران منطقه  ، عمليات بازپيرايي پارك شاهد امام شهر واقعدر بلوار 17 شهريور شروع شد.

   در بازديدي كه به همين منظور توسط مهندس سلماني مديرمنطقه يك انجام گرديد مهندس عليخاني اعلام نمود  پارك مذكور حدود 30 سال پيش مكان يابي و ساخته شده است كه در حال حاضر توسط منطقه يك در حال بازپيرايي ميباشد . مساحت كل پارك بالغ بر 8000 مترمربع بوده و  هزينه تكميل بازپيرايي بالغ بر 5 ميليارد ريال ميباشد كه با توجه به بودجه پيش بيني شده در سال جاري مبلغ 2 ميليارد ريال هزينه و مابقي پروژه در فاز دوم درسال 97 اجرا خواهد شد . ضمناً درحال حاضر پيمانكار در فاز يك مشغول به كار و حدود 30% عمليات اجرا شده است .