شروع به کار عملیات پیاده رو سازی بلوار کارگر اما مشهر

شروع به کار عملیات پیاده رو سازی بلوار کارگر اما مشهر

    به گزارش روابط عمومی منطقه یک ، عملیات پیاده رو سازی بلوار کارگر ( فاز دوم ) با اعتباری بالغ بر 1/700/000/000 ریال آغاز شد .

کاظم علیخانی مدیر واحد عمران منطقه در ا ین رابطه عنوان کرد : این عملیات با توجه به جدی بودن مقوله پیاده رو سازی و مناسب سازی فضاهای شهر،  در بلوار کارگر حد فاصل بلوار ولیعصر (عج ) - میدان آرمان در مساحتی بالغ بر 4000 مترمربع سطح آغاز شده است و شا مل آماده سازی ، خاکبرداری ، تراکم ، کفسازی ، برچیدن سنگ جدولهای فرسوده ، جدولگذاری و بازسازی باغچه ها می باشد .

وی در ادامه افزود ، هدف از انجام این عملیات ایجاد فضای مطلوب عمومی و ایمن سازی معبر عابران پیاده بوده و امید است با اتمام پیاده رو سازی ها در سطح منطقه ، ظاهری هماهنگ ، پیاده روهای هموار وایمن برای شهروندان فراهم گردد .