سنگ فرش مسير اصلي پارك غدير آغاز شد...

در پي اجراء بازپيرايي پاركهاي منطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از مهندس ميرباقري رئيس اداره عمران و شهرسازي، منطقه با هزينه اي بالغ بر 1.500.000.000 ريال فاز يك بازپيرايي داخلي پارك غدير با مفروش نمودن مسير اصلي پارك آغاز گرديد.وي خاطر نشان ساخت با توجه به اينكه پارك غدير يكي از مهمترين پاركهاي سرسبز و با مساحت زياد در سطح منطقه و شهر يزد است، توسط منطقه يك و در سالهاي گذشته حذف ديوارهاي جانبي، پياده رو سازي، نصب وسائل ورزشي، نصب نيمكت هاي سنگي و تعويض وسايل بازي كودكان، خريد ميز پينگ پنگ و فوتبال دستي انجام گرديد و در صورت تأمين اعتبار لازم، كليه مسيرهاي ورودي و خروجي پارك با بهترين مصالح ساختماني مرمت خواهد شد.شايان ذكر است در بازديدي كه توسط مهندس كشفي مدير منطقه يك از پارك مذكور صورت گرفت، ضمن تشكر از عوامل اجرائي مقرر شد در بودجه سال آينده نيز جهت تكميل روشنايي پارك و آبنماي موجود 3.000.000.000 ريال در نظر گرفته شود.