رئیس واحد املاک و آزادسازی منطقه یک در سوگ برادر خود نشست...


به گزارش روابط عمومی منطقه یک و در پی درگذشت ناگهانی شادروان محمد رضا فتوحی، رئیس واحد املاک و آزادسازی منطقه یک در سوگ برادر خود نشست.خاطر نشان می سازد روابط عمومی شهرداری منطقه یک از طرف همکاران، مجلس ختمی به همین مناسبت در مسجد غدیر واقع در پارک غدیر و به یاد آن مرحوم که خود نیز از همکاران با سابقه و بازنشسته شهرداری یزد بود برگزار نمود.