روکش آسفالت 18 کوچه بلوارجمهوری اسلامی

روکش آسفالت 18 کوچه بلوارجمهوری اسلامی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد:به نقل از مسئول عمران منطقه  روکش آسفالت  18کوچه بلوار جمهوری اسلامی دردستور کار قرار گرفت.

 

این پروژه با متراژتقریبی 18000مترمربع واعتباری بالغ بر 7000000000ریال در حال اجراء می باشد.

مدیر منطقه یک یزد ضمن تشکر از همکاران خود در اداره عمران منطقه وسرعت عمل پیمانکاران و صبوری مردم منطقه دراجرای عملیات عمرانی شهرداری ،خاطر نشات کردند اولویت آسفالت با مناطقی است که درخواست آنها درشهرداری به ثبت رسیده ونیاز مبرم به روکش آسفالت دارند.