روکش آسفالت هشت هزار مترمربع از معابر سطح منطقه یک شهرداری یزد

روکش آسفالت هشت هزار مترمربع از معابر سطح منطقه یک شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد – حمید دهقان اظهار کرد: روکش آسفالت هشت هزار متر مربع از مساحت کوچه های منطقه یک در قالب طرح بازآفرینی و اعتبار شهرداری به انجام رسید.

سرپرست منطقه یک شهرداری یزد کوچه های شهید پاکنژاد در بلوار مشیر، عروه الوثقی در کسنویه و شهید احمدی واقع در کنار پارک جنت آباد به مساحت هشت هزار مترمربع و در قالب طرح بازآفرینی شهری، روکش آسفالت شد.

وی افزود: در طرح بازآفرینی شهری، ۵۵ تن قیر از طرف دولت به منطقه اختصاص یافته و شهرداری منطقه یک نیز هزینه های تهیه و انجام آسفالت مذکور را پرداخت می کند.

شایان ذکر اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون به میزان دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از بودجه منطقه یک شهرداری یزد در بخش روکش آسفالت در طرح بازآفرینی هزینه شده است.