روكش آسفالت در بافت فرسوده محله كسنويه

روكش آسفالت در بافت فرسوده محله كسنويه

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه، عمليات اجراي روكش آسفالت معابر زير 6 متر و بالاتر از 6 متر محله كسنويه توسط شهرداري منطقه به متراژ 30 هزار مترمربع آغاز شد.

مهندس سيد مهدي ميرباقري رئيس اداره فني و عمراني منطقه كه پيگيري انجام شدن كار زيرسازي و آسفالت را در محلات ديگري دنبال مي كند اعلام نمود در سال جاري حدود 200 هزار مترمربع زيرسازي و آسفالت معابر و روكش آنها را در برنامه كاري خود دارد.

شايان ذكر است با عنايت شهردار يزد و پيگيري هاي مدير منطقه قرار شد تا پايان سال جاري حدود 20 هزار مترمربع زيرسازي و آسفالت در بافت فرسوده محله كسنويه و نواحي مجاور انجام گردد.