رفع خطر رمپ و سرعتگیر غیر مجاز

رفع خطر رمپ و سرعتگیر غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی و به نقل از میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه یک براساس برخورد قانونی با ساخت و سازهای بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، دو مورد حکم تخریب رمپ و سرعتگیر واقعدر بلوار جمهوری  پس از اخذ حکم از مراجع قضایی منطقه به مرحله اجرا در آمد .

 وی ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران خاطرنشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی بطور قاطع برخورد خواهد شد .