دیدار مردمی شهردار یزد با شهروندان در منطقه یک

دیدار مردمی شهردار یزد با شهروندان در منطقه یک

به گزارش روابط عمومی  منطقه یک ، در راستای نهضت پاسخگوئی و با هدف جلب رضایتمندی شهروندان ، ارتباط رودر رو و بدون واسطه مردم با شهردار و تکریم ارباب رجوع ، نخستین جلسه ملاقات مهندس جمال الدین عزیزی با شهروندان به اتفاق معاونین وی و مدیر منطقه در محل ساختمان شهرداری منطقه یک برگزار گردید .

در این جلسه مسائل و مشکلات شهروندان مورد بررسی قرار گرفته  و دستورات لازم جهت رفع آنها از سوی شهردار یزد داده شد .