دیدار رئیس پلیس راهور شهرستان یزد به اتفاق هیئت همراه با مدیر منطقه یک شهرداری یزد

دیدار رئیس پلیس راهور شهرستان یزد به اتفاق هیئت همراه با مدیر منطقه یک شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد:دیدارجناب سرهنگ زارع  پلیس راهور استان و جناب سرهنگ آدمی زاده رئیس اداره آموزش وفرهنگ ترافیک وجناب سرهنگ دستوار رئیس اداره عملیات و کنترل ترافیک راهور وجناب سرهنگ زارع رئیس پلیس راهورشهرستان یزدبا مدیر منطقه یک درجهت تعامل هرچه بیشتر بین پلیس راهور استان با شهرداری منطقه یک در تاریخ 23/02/99انجام شد.

دهقان مدیر منطقه یک ضمن خوش آمد گویی درخصوص همکاری وتعامل هرچه بیشتر بین شهرداری وپلیس راهور استان تاکید کرد.

دراین دیدار طرفین  به همکاری هرچه بیشتردرجهت شناسایی تقاطع های حادثه سازورفع معضلات ترافیکی دربالابردن سطح ایمنی راههای سطح منطقه جهت رفاه و آسایش شهروندان به تبادل نظر پرداختند.