دیداررئیس کلانتری 13 شهرستان یزد با مدیرمنطقه یک شهرداری

دیداررئیس کلانتری 13 شهرستان یزد با مدیرمنطقه یک شهرداری

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد:دیدارجناب سرهنگ کاظمی رئیس کلانتری 13شهرستان یزدبا جمعی ازهمراهان با مدیر منطقه یک درجهت تعامل هرچه بیشتر بین نیروی انتظامی با شهرداری منطقه یک انجام شد.

حمید دهقان بنادکی مدیر منطقه یک ضمن خوش آمد گویی درخصوص همکاری وتعامل هرچه بیشتر بین شهرداری ونیروی انتظامی استان تاکید کرد.

دراین دیدار طرفین  به همکاری وتعامل هرچه بیشتردرجهت ارتقای امنیت سطح منطقه ، افزایش نظارت برپارکها وفضاهای شهری ، تعامل درراستای برگزاری همایشهاوبرنامه های فرهنگی درسطح منطقه با هدف کاهش معظلات وآسیب های اجتماعی در جهت رفاه و آسایش شهروندان به تبادل نظر پرداختند.