ديدار شوراي دانش آموزي و كادر مديريت مدرسه امام هادي(ع) با شهردار منطقه...

همزمان با سالروز گراميداشت 13 آبان

به گزارش روابط عمومي منطقه يك، همزمان با سالروز گراميداشت ياد و خاطره دانش آموزان شهيد 13 آبان 57 و تسخير لانه جاسوسي آمريكا، اعضاي شوراي دانش آموزي و كادر مديريت مدرسه امام هادي با حضور در دفتر كار مدير منطقه يك اين روز را گرامي داشتند.مهندس كشفي ضمن بيان خاطراتي از روزهاي اوج انقلاب و ذكر پيام تاريخي حضرت امام خميني(رض) كه فرمودند: آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند، خواستار شركت فرزندان انقلاب در راهپيمايي 13 آبان گرديد.شايان ذكر است با توجه به حضور معاونين منطقه در جلسه، درخواست هاي مدرسه مورد بررسي قرار گرفت و اتخاذ تصميم شد.