ديدار شوراي دانش آموزي دبيرستان دانش پژ‍وه امامشهر با مدير منطقه يك

ديدار شوراي دانش آموزي دبيرستان دانش پژ‍وه امامشهر با مدير منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، شوراي دانش آموزي و پايگاه دبيرستان دانش پژوه با مهندس كشفي مدير منطقه يك ديدار نمودند .

در اين ديدار كه همزمان با اعياد شعبانيه و سالروز ولادت حضرت امام حسين (ع) انجام شد مهندس كشفي مدير منطقه ضمن خوش آمد به مدير و معاونت پرورشي و دانش آموزان حاضر در جلسه ، اعتقاد قلبي مردم ولايت مدار شهر يزد به خاندان عصمت و طهارت را از افتخارات اين استان اعلام نمود و يكي از دلايل موفقيت دانش آموزان يزدي در كنكور سراسري را ايمان و دين باوري آنان دانست . در ادامه مدير مدرسه ضمن بيان نكته نظرات خود در خصوص بهبود خدمات رساني در محدوده امام شهر و تشكر ويژه از زحمات مدير منطقه و مسئولين واحد هاي عمران و خدمات شهري با اهداء لوح تقدير از مهندس كشفي مدير منطقه يك و همكارانشان تجليل بعمل آوردند .