ديدار انجمن روشندلان استان با مدير منطقه يك

ديدار انجمن روشندلان استان با مدير منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك اعضاي هيئت مديره جامعه روشندلان استان يزد با مهندس كشفي مدير منطقه يك ديدار و گفتگو كردند . 

در اين جلسه كه با حضور مهندس عليخاني معاون امور عمراني منطقه يك و تني چند از همكاران منطقه در دفتركار مدير منطقه يك برگزار گرديد درخصوص مسائل روان سازي پياده روها جهت عبور و مرور روشندلان عزيز بحث و گفتگو و اتخاذ تصميم گرديد . آقايان پارسائيان ، كبيري و رنجبر كه خود نيز از روشندلان ميباشند با بيان نقطه نظرات در خصوص استفاده بهينه جامعه معلولان و روشندلان از پاركهاي سطح شهر توضيحاتي را ارائه نمودند كه مقرر شد در يك بازديد ميداني به نحو مطلوب به درخواست آنها رسيدگي گردد .

    شايان ذكر است با عنايت به دستور شهردار محترم يزد و تاكيد اعضاي شوراي اسلامي شهر در تمام احداث و بازپيرايي پياده روها و پاركها ، خط عبور عابرين روشندل و نيز مكانهاي مخصوص عبور معلولين پيش بيني و احداث گرديده است .