در پی درخواست مردم محمودآباد صورت گرفت...

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از ناحیه محمودآباد:

با توجه به درخواست اهالی محمودآباد درخصوص رسیدگی بر پروژه های عمرانی این ناحیه جمعی از اعضای شورای شهر به اتفاق مهندس کشفی مدیر منطقه یک و کارشناسان مربوطه از پارک هبه ای محمودآباد و آزادسازی های خیابان بوستان و توران بازدید نمودند. در این بازدید اهالی محمودآباد مسائل و مشکلات خود را مطرح و درخواست فعالیت بیشتر منطقه یک در این ناحیه گردیدند. مهندس کشفی ضمن خیر مقدم به اعضای شورای شهر، ناحیه محمودآاباد را یکی از مناطقی دانست که با کمک و همراهی همشریان در این ناحیه فعالیتهای عمرانی خوبی انجام گردیده است. خاطر نشان می سازد آزادسازی خیابان بوستان و توران محمودآباد در دستور کار شهرداری منطقه یک قرار دارد. ضمناً فاز یک پارک هبه ای محمودآباد با کد اختصاصی تأمین اعتبار بالغ بر 700.000.000 ریال در حال اجرا می باشد.