در سالروز هواي پاك برگزار شد

در سالروز هواي پاك برگزار شد

همزمان با 29 دي ماه روز جهاني هواي پاك جمعي از دانش آموزان مدرسه فرزانگان با حضور خود در شهرداري منطقه يك و پارك غدير اين روز را گرامي داشتند .

به گزارش روابط عمومي منطقه يك در اين بازديد مهندس كشفي مدير منطقه ضمن خوش آمدگوئي به دانش آموزان و مربيان همراه آنها به توضيح روز هواي پاك پرداخت و آلوده نكردن محيط زندگي را از وظايف همشهريان اعلام نمود.

شايان ذكر است در ادامه اين مراسم بازديدي ايشان از پارك غدير صورت گرفت و دانش آموزان با اهداء گل از كارگران خدمات شهري  تقدير بعمل آوردند.