درخشش تيم واليبال منطقه يك در افتتاحيه جام رمضان

درخشش تيم واليبال منطقه يك در افتتاحيه جام رمضان

به گزارش روابط عمومي منطقه يك تيم واليبال اين منطقه با غلبه بر تيم سازمان اتوبوسراني اولين پيروزي خود را در اين دوره از مسابقات كسب نمود . حميد ميرقلي رئيس امور اداري و مسئول روابط عمومي منطقه ضمن بيان اين خبر افزود : برد دو بر صفر مقابل تيم قوي اتوبوسراني انگيزه بازيكنان اين منطقه را در بازيهاي بعدي افزايش داده است. وي اظهار اميدواري كرد با حضور همكاران و تشويق آنها و نيز حمايت مهندس كشفي مدير منطقه يك در بازيهاي بعدي نيز بتوانيم به پيروزي برسيم.